mademaster cnc stakles
smart generation
 

Staklių tikslumas

 

Staklių tikslumas dažnai yra svarbus kriterijus renkantis įrankį. Kiekvienas nori turėti pačias tiksliausias stakles. Tačiau staklių tikslumas dažnai būna suprantamas klaidingai, kas gali įnešti painiavos. Staklių tikslumas yra bandra sąvoka ir norint tai detalizuoti, reikia įvertinti tokius dalykus kaip: pastūmos tiesumas, ašies statmenumas, žingsnio klaida, laisvumas, įrankio statmenumas, pozicionavimo skiriamoji geba, pavarų skiriamoji geba, interpoliatoriaus skiriamoji geba, pozicionavimo pakartojamumas, staklių tvirtumas.

 

Pastūmos tiesumas yra parametras, rodantis maksimalų įrankio kelio nuokrypį nuo tiesios linijos tam tikru ašies atstumu.

 

Ašies statmenumas yra parametras, rodantis maksimalų eigos nuokrypį nuo etaloninės ašies reikšmės tam tikru atstumu.

 

Žingsnio klaida yra sraigto veržlės poslinkio vertės nuokrypis nuo teoriškai suskaičiuotos poslinkio vertės.

 

Laisvumas yra atstumas, kuriuo juda ašis, keičiantis judesio krypčiai.

 

Įrankio statmenumas yra parametras, rodantis suklio statmenumo nesutapimą su X ir Y ašimis.

 

Pozicionavimo skiriamoji geba yra žingsnio ir pavarų skiriamosios gebos rezultatas (mažiausia reikšmė, kuria duotoji ašis gali judėti, priklausomai nuo pavarų galimybių).

 

Pavarų skiriamoji geba yra maksimalus poslinkis, kuris gali būti nustatytas pavaroms interpoliatoriumi.

 

Pozicionavimo pakartojamumas yra įrankio apsoliučios pozicijos maksimalus nuokrypis kartojant tą patį tašką daug kartų iš skirtingų pusių.

 

Staklių tvirtumas yra parametras, specifikuojantis reikšmę, kurios ribose staklės atsitiesia po nustatytos jėgos panaudojimo, mažiausiai palankioje ašies pozicijoje.

 

Kaip matosi, bendras įrankio pozicionavimo nuokrypis yra lygus visų išvardintų problemų sumai. Žinoma, gali taip atsitikti, kad individualios problemos gali neutralizuoti viena kitą, bet negalima tuo pasikliauti. Taip pat šis dalykas yra komplikuotas šiluminio plėtimosi fenomeno. Plienui tai sudaro apie 0,01 mm/m kiekvienam laipsniui pagal Celcijų, taigi temperatūrai pasikeitus nuo 10 iki 30 laipsnių, sraigtas išsiplės iki 0,2 mm/m.

 

Tai nėra taip blogai, jei apdirbamas plienas, nes jis turi panašų plėtimasi kaip sraigtas, bet jei norima apdoroti aliuminį, kurio šiluminis plėtimasis apytikslai tris kartus didesnis nei plieno, pradeda atsirasti rimtų tolerancijos problemų, ypaš su ilgomis detalėmis. Dauguma paminėtų faktorių įtakoja taip vadinamus statinius nukrypimus, kurie matuojami duotame taške, kai staklės yra išjungtos. Tačiau yra ir dinaminis nukrypimas, kuris atsiranda tik veikimo metu ir yra susijęs su pavarų ir interpoliatoriaus trūkumais. Servo pavaros veikia taip vadinamame pozicijos valdymo uždarame cikle (pozicijos grįžtamasis ryšys). Valdiklis servo pavaroje pastoviai stengiasi valdyti variklį taip, kad pozicijos nukrypimas (skirtumas tarp užstatytos ir esamos padėties) būtų kaip įmanoma mažesnis. Servo pavara negali atsiliepti į nustatytą poziciją nedelsiant. Tam jai reikia laiko, priklausomai nuo to, koks yra padėties reguliatoriaus periodas.

 

Daugumoje servo pavarų, padėties valdiklio dažnis yra tik 400 Hz. Jei nukrypimas išauga nedelsiant po padėties pamatavimo, servo pavara nežinos apie tai sekančias 2,5 ms, ir esant 0,5 m/s greičiui, staklės įveiks 1,25 mm atstumą. Tokie nukrypimai gali kelis kartus viršyti staklių statinių nukrypimų sumą.

 

Taip pat pabrėžtina, kad pozicijos nustatymo kokybė arba interpoliacija yra taip pat labai svarbi. Interpoliatorius yra valdymo sistemos dalis, kuri yra atsakinga už informacijos pateikimą į servo pavaras, kokiu greičiu turi judėti kiekviena ašis ir kokia pozicija turi būti pasiekta. Svarbiausia interpoliatoriaus užduotis yra kiekvienos ašies sinchronizacija, kad įrankio brėžiama figūra visiškai atitiktų tą, kuri nustatyta programos. Tai labai kompleksiškas procesas, kuris reikalauja labai greito procesoriaus, jei norima pasiekti tinkamą skiriamąją gebą.